1. השימוש באתר ובשירותיו:
השימוש באתר (www.emilys-aviv.co.il), לרבות תכניו ושירותיו (להלן: "השירות"), כפוף לתנאי השירות כדלקמן ("תנאי השימוש" ו\או "הסכם זה"). באמצעות גלישה, שימוש ו\או רישום באתר ו\או כל פעולה אחרת אשר תתבצע בו, הנך ("המשתמש") מתחייב על קריאת וקבלת תנאי השימוש באתר וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מלון אביב בע"מ והחברות הקשורות אליו ("החברה" ו\או "הרשת"). במידה שאינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליכן לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתרנו. 

בנוסף לכך, תנאי השימוש של האתר עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול הדעת הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. אם ויחולו שינויים מהותיים, החברה תיידע את מנויי ומשתמשי האתר באמצעות דואר אלקטרוני או על ידי פרסום הודעה באתר. 

מבצעים מיוחדים, פרסים ופרסומים כפופים, מטבע הדברים, לתנאי המבצע או הפרסום הרלוונטיים, כפי שהם מופיעים באתר. תנאי השימוש באתרנו מנוסחים בלשון זכר, אך פונים לגברים ונשים כאחד. 

2.  רשיון:
החברה תעניק למשתמש באתר, בכפוף לתנאי השימוש, רישיון מוגבל בזמן הניתן לביטול (וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי), בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי באתר ובשירותיו. 

3.  הגבלות ואיסורים:
על כל משתמש באתר להצהיר כי הינו לפחות בן  18 שנים וכי יעשה בו אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש. כמו כן, תשלום וביצוע הזמנות למלון דרך אתרנו מותרים אך ורק מגיל 18. 

כיוצא מכך, עליך להתחייב שלא להשכיר, להעניק רישיון (או רישיון משנה), למכור, להעביר, להמחות, לשעבד ו\או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש. על משתמש באתר להימנע מהעברה, הפצה, העתקה, העמדה לרשות הציבור ו\או שידור האתר ו\או כל חלק ממנו. על משתמש באתר להימנע מהפניה אליו על ידי שימוש במסגור (Framing). 

על המשתמש באתר להימנע מעשייה, עידוד, קידום, הנחייה או סיוע לאחר לעשות בשירות כל שימוש פוגעני, לא חוקי ומזיק. על המשתמש באתר להימנע מביקור באופן בלתי חוקי באתר או בכל אחד מחלקיו, לרבות תוך שימוש בשיטות או אמצעים שאינם מורשים כדוגמת רובוטים, "תולעים", "עכבישים" או כל אמצעי אוטומטי אחר. יש להימנע מתרגום, שינוי, הנדוס לאחור של האתר או מה ממרכיביו (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), עשיית כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות או כל תכונה הקשורה אליו, ובהתאם לייצר יצירות הנגזרות ממנו. יש להימנע מהתחזות למשתמש אחר, לרבות שימוש באמצעי תשלום של צד ג'\שלא על פי דין, פתיחת חשבון באתר שלא עבורך או עבור שימוש אישי בלבד. יש להימנע מהעלאה או שליחת תכנים פוגעניים\מזיקים דרך השירות, כדוגמת וירוסים, טרוג'אנים, ספאם, רוגלה או כל קוד או קובץ מזיק אחר. יש להימנע משימוש בMeta Tags, Meta Data או טקסט חבוי אחר ו\או בקישורים או תוצאות חיפוש ממומנות של מנוע חיפוש כלשהו, אשר עושים שימוש במילות מפתח כלשהן שקשורות למלון.

4. קניין רוחני:
כלל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות השירותים, סימני המסחר, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, תכונות, עיצוב האתר, זרימת המשתמש וכל תוכן קנייני אחר, שיפורים, או יצירות נגזרות של אלה, הם קניינה של הרשת או של מרשיה, וכיוצא מכך להם כל הזכויות לשימוש בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני השמורים עמם ("קניין הרשת"). אין בתנאי שימוש אלו ו\או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות מתן זכות העברה ו\או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות או בקניין השירות, פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2.

5. הזמנות:
בכפוף למדיניות ההזמנות והביטולים שמוזכרות באתר,המלון, ניתן לעיין בשירותים שמציעה הרשת ואף לבצע הזמנות באמצעותו. כלל המחירים המופיעים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, וניתנים לשינוי מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה של הרשת ובעליה. המחיר שיחול על ההזמנה יהיה המחיר שיוצג בעת ההזמנה. זמינות השירותים המוצעים עדויה להיות מוגבלת וזאת בהתאם לתפוסת החדרים במלונות, האם מתקיים אירוע באחד מהם ועוד. כיוצא מכך ייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לבצע אותה, ובמקרה זה תתקבל הודעה מהשירות. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר שירותים והצעות הכלולים או מוצעים באתר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.                       

תמונות החדרים, המתקנים והשירותים ברשת נועדו להמחשה בלבד. אי לכך ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בשירות לבין השירותים שיסופקו בפועל. במקרה בו ההזמנה אינה כפופה לתשלום מראש, הרשת רשאית לבקש מהמזמין פרטי אשראי כאמצעי בטחון לצורך השלמת ההזמנה. במידה וההזמנה תבוטל על ידכם שלא בהתאם למדיניות הביטול של הרשת, אזי תהא הרשת רשאית לגבות תשלום עבור הביטול. 

התשלום במזומן יבוצע בהתאם להוראת החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח -2018. 

6. תוכן של גורמים שלישיים:
חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתרי הרשת (כדוגמת טיול מודרך, אטרקציות באזור המלונות, ארוחה במסעדה חיצונית למלון) עשויים להיות מסופקים על ידי גורמים שלישיים, כדוגמת מדריך טיולים וכו'. הווה אומר, כל שירות של צד ג' המסופק על ידו, כמו גם תמונות, מוזיקה, מידע הרלוונטי לפעילות שהוא מציע, שייך למי שיצר ו\או פרסם אותו ואינו בהכרח מייצג את עמדת הרשת. הרשת אינה מקדמת, מפרסמת או ממליצה עליהם בדרך כלשהי, ואינה עורכת, מבקרת או מסננת ובודקת אותם, אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במיקום אחד. כיוצא מכך, ככל שאתר הרשת מכיל קישורים לשירותים ומשאבים חיצוניים, הרשת אינה אחראית לזמינותם ותוכניהם. במידה ועולה שאלה, טענה או בעיה כלפי שירות המסופק על ידי צד ג' כלשהו, עליכם להפנות אותם אליו. הרשת אינה מציגה מצג שווא, מספקת הבטחות או המלצות, ולא תהיה אחראית לכל תוכן המוצע על ידי צד ג'. התוכן אליו אתם עלולים להיחשף באמצעות קישורים לא פותח, נערך או נבדק על ידי הרשת, ולפיכך היא לא אחראית לכל נזק או אובדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, המידע ו\או תוכן המוצעים על ידי אתרים אחרים. 

אנו ממליצים כי כאשר מי ממשתמשי האתר מופנה באמצעות קישור לאתרים ולתכנים של צד ג', לנקוט במשנה זהירות, לקרוא לעומק ולציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים והתכנים כאמור, כמו גם לוודא כי הם מותאמים לצרכיך ולגילך. 

7. מדיניות הפרטיות:
מדיניות הפרטיות של הרשת זמינה לעיונך בכתובת אתר האינטרנט של הרשת ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
              

8. שיפוי:
המשתמש באתר מתחייב להגן על ולשפות את מי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אובדן, עלויות, הוצאה, תביעות ופיצויים (כולל הוצאות סבירות כדוגמת שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית), הנובעים מ\ו\או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאים אלה על-ידך, כגון התחזות לאחר או שימוש בלתי מורשה באמצעי תשלום. 

9. כללי:

א. במקרה של הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש החברה רשאית להשהות את זכות המשתמש להיכנס או לעשות שימוש בכל חלק בשירות, ללא התראה מוקדמת. בעת הביטול עליך להפסיק מיד לעשות כל שימוש בשירות. במקרה של ביטול, התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות במשנה תוקף.

ב. התנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע להסכם זה. 

ג. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו\או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים על פי חוק תעמוד סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולהם בלבד. 

ד. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת גורם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973. 

ה. הרשת רשאית להסב הסכם זה, במלואו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 

ו. לשאלות בנוגע לתנאי השירות, אנא צרו עמנו קשר במייל.