1.1. מדיניות פרטיות זו משויכת בלעדית לרשת מלונות "אביב" ובה יצוינו הקווים הכלליים של האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך במסגרת שימושך באתרנו, לרבות בעת ביצוע הזמנות, רכישת מוצרים או שירותים באתר העסק ושירות הלקוחות של העסק ("השירותים").
1.2. פרטיותך חשובה לנו ועל כן אנו נפעל במדיניות פרטיות זו בהתאם להוראות הדין לרבות החוק להגנת הפרטיות (תשמ"א-1981).
1.3. מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסירת מידע שיפורט להלן, ברם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לו שירותים מסוימים ("המידע").
1.4. המידע יישמר במאגר המידע של העסק למשך התקופה הדרושה לו למימוש המטרות המותרות לו על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו ("מאגר מידע" ו"המטרות", בהתאמה).
1.5. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). השימוש באתר, כולל התכנים והשירותים השונים המופעלים בו, מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו, ולכן על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.
1.6. לתשומת לבכם כי העסק שומר על זכותו לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לשירותים, התכנים, המוצרים והאפשרויות החדשות שיצטרפו לאתר. אי לכך ובהתאם לזאת, אנו ממליצים לחזור ולעיין במדיניות הפרטיות בכל ביקור באתר.
1.7. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לגברים ונשים כאחד. כמו כן, ניסוח בלשון יחיד כולל את הרבים, ולהיפך, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או הגיונם.
 
2. איסוף המידע:
 
2.1. מידע מזהה שיימסר אלינו או ייאסף על ידינו יישמר במאגר המידע של העסק ("מידע אישי"). העסק ישמור את המידע האישי למשך תקופת הזמן הדרושה להשגת המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות או לפי הוראות הדין הרלוונטיות.
2.2. מידע שיימסר על ידך:
2.2.1. כאשר המשתמש יירשם לאתר ולשימושים המוענקים בו, למשל במקרה של הזנת פרטי קשר בעת ביצוע הזמנה באתר, הוא יידרש למסור לנו מידע אישי (שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ואמצעי תשלום) אשר יישמר במאגר המידע ("שירות לקוחות").
2.2.2. המידע האישי שתמסרו כחלק מהירשמותכם לאתר ישמש למטרות הבאות: לצרכי דיוור ושיווק מותאמים באופן אישי, ושימור לקוחות, וכמו כן לצרכי מחקר, שביעות רצון לקוחות וחקר שוק על מנת לסייע לנו בשיפור השירותים. בנוסף לכך, איתור ומניעה של גניבה, הונאה, או כל פעילות אחרת המבוצעת באופן בלתי חוקי.
אנו נשמור על פרטיות נתוניכם בהתאם לדין, ונהיה רשאים לחשוף את פרטיכם לספקים שלנו לצורך אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות ואכיפת זכויותינו על פי הסכם.
2.2.3. בנוסף לכך אנו עלולים להשתמש בטכנולוגיות שונות המאפשרות לנטר את פעילותכם באתר לצרכי אבטחת מידע, לשם ייעול השירותים שלנו, וזאת על מנת להתאימם להעדפותיכם האישיות ובכדי שנוכל לשווק את השירותים המוצעים על ידינו.
2.2.4. אנו עשויים למסור את פרטיכם האישיים לכל אחד מהעובדים, המנהלים, היועצים המקצועיים, הספקים, הסוכנים, או קבלני המשנה שלנו במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות הפרטיות הנ"ל.

2.3. שימוש בעוגיות (קוקיז):
 
2.3.1. עוגיות ("קוקיז") הם קבצי מידע המוטמעים בדפדפן או במכשיר שבו הינכם משתמשים בעת גלישתכם באתר ותפקידם הוא ניטור מידע אודות התנהלותכם באתר. שימוש בקוקיז מאפשר לזיהוי שלכם בעת כניסה חוזרת לאתר. באמצעות "קוקיז" פעילותכם תנוטר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת I.P, משך ביקורכם באתר, גרסאות מערכת ההפעלה\הדפדפן, מיקומכם ועוד ("איסוף המידע").
2.3.2.  ניתן להפסיק את איסוף המידע באמצעות "קוקיז" על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שבו אתם משתמשים ומחיקת היסטוריית השימוש שלכם, או על ידי שינוי הגדרות מערכת ההפעלה של מכשיר הקצה שברשותכם בכל עת. ניתן להגביל את השימוש במזהה המכשיר לצרכי פרסום בטלפונים חכמים. ככל שפעילות ה"קוקיז" תיחסם, ייתכן שחלק משירותי האתר יהפכו ללא זמינים, או שתידרשו להזין מחדש פרטים בעת כל ביקור באתר. שינוי הגדרות אלו הינו באחריות המשתמש.
2.3.3. ככל שיסופקו לנו פרטים אודות משתמשים אחרים (לרבות בני משפחה) או בשמם, עליכם לקבל את הסכמתם לכך, למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש או התקנון של השירות הרלוונטי.
 
3. השימוש במידע הנאסף:
 
אנו נשתמש במידע הנאסף באתר לצורך מתן השירותים, הצרכים התפעוליים, יצירת הקשר, שירות הלקוחות, ייעול ובקרה, צרכים מחקריים, פרסום ושיווק מטעמנו, אבטחת מידע, וטיפול בבקשות עיון ותיקון מידע.
 
4. שמירת המידע: העסק רשאי לשמור את המידע האישי בהתאם לדין החל על מנת ליישב סכסוכים, לפעול לפתרון בעיות, לסייע בכל חקירה, ולעמוד בהוראות הדין המחייבות שמירת מידע אודות עסקאות\תשלומים, לאכוף את תנאי השירותים ולנקוט בפעולות אחרות על פי דין.
 
5. העברת מידע לצד שלישי: העסק יוכל להעביר את המידע הניתן לו לצדדים שלישיים, בין אם בארץ או בחו"ל, במקרים הבאים:
 
5.1. לטובת מימוש המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, אשר מותרות לנו על פי דין ואינטרסים לגיטימיים שלנו (כמו למשל בעת מניעת הונאה), העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להוראות הדין ולהתחייבויות הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת המידע ברמה הנדרשת לפי סוג המידע המועבר.
5.2. במסגרת שיתוף פעולה של העסק עם קבלני משנה וספקים (כגון חברות לטיפולים בתשלומים בכרטיסי אשראי, חברות תמיכה ותחזוקה לציוד, ספקי תוכנה ועורכי דין).
5.3. קבלת צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת לעשות כן.
5.4. לצורך התגוננות מפני תביעות משפטיות.
5.5. לצרכי מחקר וסטטיסטיקה.
 
6. פרסומות ודיוור ישיר:
 
6.1. המידע האישי עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של שירותי העסק ו\או מי מטעמו או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בעת שיתוף פעולה עם העסק.
6.2. בכפוף להסכמתכם, נהיה רשאים להוסיפכם לרשימת תפוצה במסגרתה יישלח אליכם דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים, בכל אמצעי תקשורת לרבות באמצעות דוא"ל, SMS, הודעות וואטסאפ, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות, ("דיוורים" ו- "רשימות תפוצה" בהתאמה). באפשרותכם לבקש להימחק בכל עת מרשימת התפוצה, באמצעות פנייה למוקד השירות.
6.3. לתשומת לבכם, ייתכן כי גם לאחר בקשתכם להסרה מרשימת התפוצה עשויים להישלח אליכם דיוורים אותם העסק חייב ו\או רשאי לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.
 
7. זכויות עיון במידע ותיקונו: על מנת לעיין במידע שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של העסק, ולפעול בהתאם להנחיותנו על מנת שנוכל לוודא את זהותך. אם המידע שאנו מחזיקים אודותיך אינו מדויק זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו או מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא.
 
8. מחיקת מידע: מחיקת מידע תתאפשר בהתאם להוראת הדין ובכלל זה במקרים בהם הוא אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, ציות לדרישה על פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות. על אף האמור נבקש ליידעך כי בהתאם להוראות הדין העסק מחויב לשמור חלק מהמידע עליך וייתכן שהוא יחויב לשמור אותו גם אם תבקש את מחיקתו.
 
9. אבטחת מידע:
 
9.1. העסק משתמש באמצעי אבטחת מידע לשמירה על המידע האישי הקיים במאגר המידע ולצמצום הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע שלו ("אמצעי אבטחת מידע)". לצד זאת, אמצעי אבטחת המידע לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת מפני פריצות וחדירות שונות למאגר המידע. לאור זאת, יובהר כי העסק אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.
9.2. יש לציין כי באחריות המשתמש לנקוט באמצעי אבטחת מידע הולמים, לרבות שימוש בסיסמאות, נוגדני וירוסים והתקפות האקרים ("נקיטת אמצעים עצמית"). העסק לא יישא באחריות לחשיפת כל מידע אישי או לכל שימוש לרעה במידע האישי הנובע מהיעדר נקיטת אמצעים עצמית.
9.3. בשימושכם באתר הנכם מצהירים שלא תהיה לכם כל טענה, דרישה או תביעה נגד העסק ו\או מי מטעמו עקב פריצות, חדירות, תקלות ו\או שיבושים כלשהם באתר או במאגרי המידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת העסק.
9.4. ככל שלצורך שימושכם באתר יהיו ברשותכם שם משתמש וסיסמה הינכם מתחייבים כי הם יהיו לשימושכם האישי בלבד ולא להעבירם לצד שלישי כלשהו. העסק לא יישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם מצד שלישי לא מאושר.
9.5. יייתכן ועם הגעתכם למלון תתבקשו למסור פרטים נוספים (או לעדכן פרטים קיימים). על מסירת פרטים אלו יחולו הוראות מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש.